Quicktron เปิดตัวเครื่องเก็บข้อมูลอัจฉริยะอุณหภูมิต่ำเครื่องแรกของอุตสาหกรรม

ด้วยปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น ต้นทุนที่ดิน ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศจีน และการพฒันาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซการเก็บรักษาความสด รวมไปถึงอุตสาหกรรมสายงานที่เกี่ยวกับความเย็นอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา โลจิสติกส์แบบแช่เย็น (cold chain) กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้แรงงานล้วนและแบบกึงอัตโนมัติไปเป็นระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ควบคมุ ในรูปแบบไร้คนควบคุม การดำ เนินงานแบบดิจิตอลและเป็นระบบอตัโนมัติ

คาดว่าภายในปี 2567 ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แช่เย็น (cold chain) ของจีนจะ สูงถึง 550 พันล้านหยวนและอัตราการเติบโตต่อปีจะเกิน 20%

เนื่องจากขนาดของตลาดแช่เย็น (cold chain) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการคลัง เก็บสินค้าแบบเย็นนั้นเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากต้นทุนคลังเก็บสินค้าแบบเย็น เป็น 2-3 เท่าของ คลังสินค้าดั้งเดิม และพนกั งานไม่สามารถอยู่ใ นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานาน ด้วย เหตุนี้ระบบคลังเก็บ สินค้าแบบเย็นอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะจึงมีมากขึ้นและได้รับความสนใจขึ้นเรื่อยๆ

QUICKTRON

เทคโนโลยีชั้นนำสำหรับหุ่นยนต์อุณหภูมิต่ำอัจฉริยะ

  • แบตเตอรี่ทนอุณหภูมิต่ำที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ที่สามารถชาร์จและคายประจุได้ตามปกติที่อุณหภูมิ -25°C ถึง 0°C และมันยังสามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติหลังจากหยุดนิ่งเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
  • ล้อขับ เคลื่อนที่ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิต่ำ ที่ออกแบบมาหลังจากการทำซ้ำ ๆ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเอาชนะปัญหาที่พบบ่อย เช่น พื้นลื่น อายุการใช้งานวัสดุที่สั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ส่วนประกอบแต่ละชิ้นผ่านการทดสอบความทนทานที่สภาพแวดล้อม -25 °c
  • เครื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นการทดสอบจากห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ 30,000 กม.

AGV

หุ่นยนต์จัดการสินค้าอุณหภูมิต่ำอัจฉริยะ Quicktron

การที่จะต้องเผชิญกับการลื่นไถลของพื้น ความล้มเหลวของแบตเตอ์รี คุณสมบัติของวัสดุที่เกิดการ เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงสถานการณ์อื่นๆ ในสภาพแวดล้อมห้องจัดเก็บสินค้าเย็นอุณหภูมิต่ำ บริษัท หุ่นยนต์จัดการคลังสินค้าอัจฉริยะจำนวนมากกำลังมองหาการขัดขวาง “ ความเย็น ” เพื่ออตอบสนองต่อการ พัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมแช่เย็น

Shanghai Intelligent technology co.,LTD.Quicktron ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ เก็บจัดการคลังสินค้าอุณหภูมิตํ8าอัจฉริยะตัวแรกของอุตสาหกรรม ซึ8งเป็นบริษัทหุ่นยนต์จัดการคลังสินค้า อัจฉริยะแห่งเดียวในประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ เพื่ออตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้มีการนำเสนอโซลูชันแช่เย็นอัจฉริยะสำหรับคลังจัดเก็บอุณหภูมิต่ำจาก -25°Cถึง 0°C ซึ่งโดย หลักจะใช้ในการขนส่งอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมคลังสินค้าเย็นและพื้นที่เย็น ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจาก ห้องแช่เย็น(Cold chain)ดั้งเดิม ไปเป็นคลังจัดเก็บแบบเย็นอัจฉริยะ เพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องทำการ ขนส่งเองในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ

MODEL

  • M15B-DQRSNN-M31
  • M40B-DQRSNN-M51
  • M150B-DQRSNN-M61

หุ่นยนต์ขนย้ายสินค้าแบบมาตรฐาน (Little Suzaku) M15B-DQRSNN-M31

ฟังก์ชั่นหลัก

โหมดขับเคลื่อน : ความแตกต่างความเร็วล้อคู่,รองรับการหมุนกลับที่,ระยะห่างรหัสไม่เท่ากัน,การเลี้ยวโค้ง,การเลี้ยวแบบตัวU

วิธีการนำทาง : Inertial Navigation (การนำทางแบบเฉื่อย) + Vision Navigation (การนำทางแบบวิชชั่น)

จ่ายไฟโดย : Self-ชาร์จ ,แบตเตอรี่ลิเธียม

วิธีการควบคุม : รองรับระบบอัตโนมัติ ระบบมือ(แมนน่วล) การควบคุมระยะไกล(รีโมท) ฯลฯ

วิธีการสื:อสาร : การสื่อสารระบบ WIFI หรือ LTE

โหมดการโหลด : Submersible jacking + follow

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่อง : ปุ่ม + แสงและเสียง + การควบคุมระยะไกล

การป้องกันความปลอดภัย : เรดาร์ + หยุดฉุกเฉิน

การประยุกต์ใช้

ตัวรถเลื่อนที่เป็นตะแกรง,ขนส่งลำเลียงชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก,ขนส่งลำเลียงVehicle rack

การแมชชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้าหรือตัวรถเลื่อนที่เป็นตะแกรงใหญ่สุด 800*800*1000 หุ่นยนต์แมชกับชั้นวางสินค้า รับได้สูงสุด150kg

ระยะห่างรหัส
ระยะห่างรหัสเล็กสุด 670*820mm ปรับโดยยึดตามการโหลด

พารามิเตอร์หลัก

 ดัชนีประสิทธิภาพพารามิเตอร์
พารามิเตอร์พื้นฐานขนาด620*538*221mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน620mm
นํ้าหนักตัวเครื่อง78kg
อัตราการโหลด150kg
ความเร็วในการเคลื่อนทีความเร็วไร้การโหลด<2.2m/s
ความเร็วโหลดเต็ม<2.2m/s
ความแม่นยำในการนำทางความแม่นยำของตำแหน่ง±10mm
ความแม่นยำของการหยุด±5mm
ความแม่นยำของมุมการหยุด±1°
พารามิเตอร์แบตเตอรีประเภทแบตเตอรีลิเธียมไตรเทอร์นารี
ความจุของแบตเตอรี48V/18Ah
เวลาในการทาํ งาน8h
เวลาในการชาร์จแบต1.5h
อายุแบตเตอรี่ชาร์ทเต็มปล่อยเต็ม500 ครั้ง
ประสิทธิภาพการผ่านประสิทธิภาพการผ่าน<4mm
ความสามารถการผ่านประตู
(หลุม)
<2mm
ความสามารถการผ่านพื้นที่ลาด
เอียง( slope)
<0.5%
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิที่ใช้-5 ~45°C
สัญญาณ(เสียง)รบกวน<75dB

หุ่นยนต์ขนย้ายสินค้าแบบมาตรฐาน (ใบมีด) M40B-DQRSNN-M51

ฟังก์ชันหลัก

โหมดขับเคลื่อน : ความแตกต่างความเร็วล้อคู่,รองรับการหมุนกลับที่,ระยะห่างรหัสไม่เท่ากัน,การเลี้ยวโค้ง,การเลี้ยวแบบตัวU

วิธีการนำทาง : Inertial Navigation (การนำทางแบบเฉื่อย) + Vision Navigation (การนำทางแบบวิชชั่น )/Texture / Slam

จ่ายไฟโดย : Self-ชาร์จ แบตเตอรี่ลิเธียม รองรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว

วิธีการควบคุม : รองรับระบบอัตโนมัติ ระบบมือ(แมนน่วล) การควบคุมระยะไกล(รีโมท) ฯลฯ

วิธีการสื่อสาร : การสื่อสารระบบ WIFI หรือ LTE/5G + IOT พลังงานต่ำ

โหมดการโหลด : Submersible jacking + follow

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่อง : ปุ่ม + แสงและเสียง + จอแสดงผล + การควบคุมระยะไกล

การป้องกันความปลอดภัย : กล้องหน้า + เรดาร์ + คลื่นอัลตราโซนิก + ระบบความปลอดภัยทุกทาง + หยุดฉุกเฉิน

การประยุกต์ใช้

การขนส่งสินค้าด้านไฟฟ้าสู่คน,การขนส่งสายอุตสาหกรรมการผลิต,เป็นการขยายแพลตฟอร์ม

การแมชชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้า 900*900*2500 mm,จุดศูนย์ถ่วงไม่เกินกึ่งกลางแนวตั้งของชั้นวาง,การโหลดเต็มสูงสุดและบางส่วนห่างจากศูนย์กลางของชั้นวางน้อยกว่าขนาดแนวนอนชั้นวาง1/6

ระยะห่างรหัส

ระยะห่างรหัส 1000*1000mm

พารามิเตอร์หลัก

 ดัชนีประสิทธิภาพพารามิเตอร์
พารามิเตอร์พื้นฐานขนาด956*730*240mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน956mm
นํ้าหนักตัวเครื่อง130kg
อัตราการโหลด400kg
ความเร็วในการเคลื่อนทีความเร็วไร้การโหลด<2.0m/s
ความเร็วโหลดเต็ม<1.5m/s
ความแม่นยำในการนำทางความแม่นยำของตำแหน่ง±10mm
ความแม่นยำของการหยุด±5mm
ความแม่นยำของมุมการหยุด±1°
พารามิเตอร์แบตเตอรีประเภทแบตเตอรีลิเธียมไตรเทอร์นารีลิเทียมเหล็ก
ฟอสเฟต
ความจุของแบตเตอรี48V/36Ah48V/28Ah
เวลาในการทาํ งาน10h8h
เวลาในการชาร์จแบต1.5h1.5h
อายุแบตเตอรี่500 ครั้ง2000 ครั้ง
ประสิทธิภาพการผ่านความสามารถการผ่านท่อ<10mm
ความสามารถการผ่านประตู
(หลุม)
<10mm
ความสามารถการผ่านพื้นที่ลาด
เอียง( slope)
<5%
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิที่ใช้-25-45°C
สัญญาณ(เสียง)รบกวน<75dB

หุ่นยนต์ขนย้ายสินค้าแบบมาตรฐาน M150B-DQRSNN-M61

ฟังก์ชันหลัก

โหมดขับเคลื่อน : ความแตกต่างความเร็วล้อคู่,รองรับการหมุนกลับที่,ระยะห่างรหัสไม่เท่ากัน,การเลี่ยวโค้ง,การเลี่ยวแบบตัวU

วิธีการนำทาง : Inertial Navigation (การนำทางแบบเฉื่อย)+ Vision Navigation (การนำทางแบบวิชชั้น)/Texture / Slam

จ่ายไฟโดย : Self-ชาร์จ แบตเตอรี่ลิเธียม

วิธีการควบคุม : รองรับระบบอัตโนมัติ ระบบมือ(แมนน่วล) การควบคุมระยะไกล(รีโมท) ฯลฯ

วิธีการสื:อสาร : การสื่อสารระบบ WIFI หรือ LTE

โหมดการโหลด : Submersible jacking + follow

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่อง : ปุ่ม + แสงและเสียง + จอแสดงผล + การควบคุมระยะไกล

การป้องกันความปลอดภัย : เรดาร์ + ระบบความปลอดภัยทุกทาง + หยุดฉุกเฉิน

การประยุกต์ใช้

การขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่สู่คน , การขนส่งลำเลียงแบบ Heavy load (การโหลดแบบหนกั ), การขนส่งลำเลียงพาเลทขนาดใหญ่

การแมชชั้นวางสินค้า

ชั้นวางสินค้า 1600*1600*3000mm , จุดศูนย์ถ่วงไม่เกินกึ่งกลางแนวตั้งของชั้นวาง,การโหลดเต็มสูงสุดและบางส่วนห่างจากศูนย์กลางของชั้นวางน้อยกว่าขนาดแนวนอนชั้นวาง 1/3

ระยะห่างรหัส

ระยะห่างรหัส 1750*1750mm

พารามิเตอร์หลัก

 ดัชนีประสิทธิภาพพารามิเตอร์
พารามิเตอร์พื้นฐานขนาด1510*1200*325mm
เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน1800mm
นํ้าหนักตัวเครื่อง400kg
อัตราการโหลด1500kg
ความเร็วในการเคลื่อนทีความเร็วไร้การโหลด<1.5m/s
ความเร็วโหลดเต็ม<1.0m/s
ความแม่นยำในการนำทางความแม่นยำของตำแหน่ง±10mm
ความแม่นยำของการหยุด±5mm
ความแม่นยำของมุมการหยุด±1°
พารามิเตอร์แบตเตอรีประเภทแบตเตอรีลิเธียมไตรเทอร์นารี
ความจุของแบตเตอรี48V/60Ah
เวลาในการทาํ งาน10h
เวลาในการชาร์จแบต1.5h
อายุแบตเตอรี่ชาร์ทเต็มปล่อยเต็ม2000 ครั้ง
ประสิทธิภาพการผ่านประสิทธิภาพการผ่าน<10mm
ความสามารถการผ่านประตู
(หลุม)
<5mm
ความสามารถการผ่านพื้นที่ลาด
เอียง( slope)
<3%
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิที่ใช้-5 ~45°C
สัญญาณ(เสียง)รบกวน<75dB

Close Menu
×

Cart