ความคุ้มค่าที่วัดได้จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง

“Real-time SPC คือการลดต้นทุนด้วยหลักการวิทยาศาสตร์และสถิติ”

ข้อมูลจากลูกค้าจำนวนมากที่ได้ใช้ Proficient SPC ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ อาทิเช่น สินค้าเสียหาย, การทำซ้ำ, ค่าแรง เนื่องจากของเสีย, เวลาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ ดังข้อมูลด้านล่าง

 • 12.7% Weekly Scrap Reduction
 • 14.3% Man-hour Rework Reduction
 • 14.1% OT Overtime Reduction
 • 12.9% Defect Cost Reduction
 • 13.6% Cycle Time Reduction
 • 14.1% Warranty Claim Reduction
 • 11.5% MRB/Sorting Reduction
 • 12.5% Holds Reduction
 • 10.7% Escapes Reduction
 • 14.4% Data Collection Time Reduction
 • 17.1% Report Time Reduction

แหล่งอ้างอิง http://www.infinityqs.com/software/benefits/cost-reduction

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s