วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Video Wall Controller กับ LCD TV, LCD Monitor

คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือก port ต่างๆ ในการนำมาต่อกับ Video wall Controller ว่าควรเลือกต่อแบบใด ใช้ port อะไรต่อได้บ้าง ลองไปดูกันเลยครับ

ภาพที่แสดงนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ


Leave a Reply

%d bloggers like this: