Technical So Chill ตอนที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น ของ Embedded PC

Fanless computer คอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการทำงานในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาผิดไปจากคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆ ทำให้ผู้ใช้งานหลายๆท่านเกิดความสงสัยในตัวของผลิตภัณฑ์ วันนี้รายการ Technical So chill จึงนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Fanless computer มานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จัก และเข้าใจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s