Technical So Chill ตอนที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่าน 3G ของ Embedded PC

นอกจากความสามารถในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง และการทำงานตลอดเวลาแล้วนั้น Fanless computer ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายด้วย I/O port ,RS232/422/485 Ethernet Port สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบเครื่อข่าย และที่น่าสนใจคือ slot ใส่ SIM card และ port miniPCIe สำหรับ 3G module เพื่อการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายด้วยระบบ 3G ที่จะทำให้การส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s