ภาพบรรยากาศการอบรม InfinityQS 2013 by Riverplus

IQS_Training2013_1_01

IQS_Training2013_1_02

InfinityQS Training 2013
เมื่อวันที่ 17,22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “InfinityQS 2013 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม Proficient ซึ่งเป็นโปรแกรม SPC ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท InfinityQS ภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพภายในโรงงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านตั้งใจ และให้ความสนใจกับเนื้อหาที่มีประโยชน์กันอย่างจริงจัง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ จนที่นั่งเต็มทั้ง 2 รอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อรายละเอียดการฝึกอบรม InfinityQS ครั้งที่ 3 ของเราได้ที่ http://www.riverplus.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s