ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

cognex dataman

Cognex Dataman & Checker Training
เมื่อวันที่ 27,28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทริเวอร์พลัส ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Cognex Dataman & Checker Training” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิช่ันแมชชีนเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกกรรมได้อย่างหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์, กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มผลิตยา, กลุ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นมาประยุกต์ใช้นั้นมีหลากหลายวิธี อาทิ การตรวจสอบ, การคัดแยกประเภทสินค้า และการป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการผลิต, การนำทางให้หุ่นยนต์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีวิช่ันแมชชีนมาประยุกต์ใช้นั้น มีข้อดีหลายอย่าง เช่น ลดความผิดพลาดอันเกิดจากคน, ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิต, ลดการเคลมของลูกค้า, ช่วยเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ครั้งต่อไปของเราได้ที่ http://www.riverplus.com

Advertisements

1 คิดบน “ภาพบรรยากาศการอบรม Cognex Dataman & Checker Training 2013 by Riverplus

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s