ภาพบรรยากาศงาน The Next – Generation Warehouse Seminar 2014

ภาพบรรยากาศงาน The Next – Generation Warehouse Seminar 2014
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ร่วมกับ Vocollect by Henney Well และ Symphony EYC จัดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ใหม่ล่าสุดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดเวลา กำลังคน ซึ่งภายในงานได้มีการสาธิตการทำงานของระบบสั่งการหยิบสินค้าด้วยเสียง (Voice Picking) โดย Vocollect® ซึ่งทำงานควบคู่กับระบบบริหารสินค้าคงคลัง (WMS) G.O.L.D. Stock® โดยเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารคลังสินค้า ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นจากการที่ทุกขั้นตอนของการทำงานจะมีการบันทึกลงฐานข้อมูลในทันทีแบบ Real Time รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณดนยา ตันติเกียรติ Assistant Director บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหาชน จำกัด มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ในการนำ Voice Solution ไปใช้ในส่วนของคลังสินค้าอีกด้วย
ณ. ห้อง Sapphire 117-118 (IMPACT Forum Muangthong Thani) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

IMG_3790_resize

IMG_3842_resize

IMG_3817_resize

IMG_3814_resize

IMG_3806_resize

IMG_3843_resize

IMG_3863_resize

IMG_3880_resize

IMG_3906_resize

IMG_3970_resize

IMG_3783_resize

IMG_3782_resize

IMG_4012_resize

IMG_4020_resize

IMG_4027_resize

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close Menu
×

Cart