ระบบ Vision ในอุตสาหกรรมยา

ระบบ Vision ในอุตสาหกรรมยา

ระบบ Vision ในอุตสาหกรรมยา

          การนำระบบ Vision มาทำงานตรวจสอบ 100% เพื่อช่วยลดปัญหาของเสียต่างๆ หลุดไปสู่ลูกค้า หรือตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทาง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ขอแนะนำ Machine Vision  เพื่อป้องกันการเกิดของเสีย และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ
          อีกหนึ่งใน Application ที่ใช้ระบบ Vision เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดยา สามารถตรวจสอบเม็ดยาไม่ครบช่อง, แตก, บิ่น, ตะแคง, Mix Model สลับสี, แคปซูลกลับด้าน

เม็ดยา : ไม่ครบช่อง, แตก

          Vision สามารถตรวจสอบเม็ดยา แตกบิ่น แตกออก ได้อย่างน้อย 10% ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความละเอียดของ Vision)

เม็ดยา : ไม่ครบช่อง, แตก, Mix Model สลับสี

          เม็ดยาที่ Mix mode ที่ แตกต่างกัน สามารถใช้ Vision ที่เป็นรุ่น Color ใช้ tooling แยกสีได้

เม็ดยา : ตะแคง

เม็ดยาตะแคงหรือเอียง อาจจะเกิดจากการขึ้นรูปพลาสติกไม่เต็ม เมื่อมีการปิดฟรอยทำให้เกิดแผงยาชำรุด Vision สามารถตรวจสอบได้

อีกทั้ง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด สามารถใช้ Vision Cognex ที่สามารถรองรับมาตรฐาน FDA 21 CFR Part 11 โดยใช้ Track and Trace พร้อมกับ Document IQ, OQ, PQ

Application อื่นๆ ที่สามารถปรับใช้กับ งานกลุ่ม Pharmaceutical

  • ตรวจตำแหน่ง Label
  • ตรวจและอ่าน ความถูกต้องของวันที่ผลิต และวันหมดอายุ
  • ตรวจการปิดฝาของ กระปุกยา
Close Menu
×

Cart