การกระจายสินค้าใน Warehouse รูปแบบใหม่ ด้วย Pick To Light System Solution

  Pick To Light คือ "การหยิบตามไฟ" ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือ การนำอุปกรณ์ Pick Tag ไปติดตาม Shelf ของสินค้า โดยเมื่อมี Order ที่จะทำการจัดสินค้า ระบบจะแสดงไฟตามจำนวนสินค้าที่ต้องหยิบของ Order นั้น ตัวอย่างเช่น           คลังสินค้า Amway เมื่อมีลูกค้าสั่ง Order เข้ามาในระบบ พนักงานจะทำการปริ้น…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart