หุ่นยนต์ + AI กับเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตในอนาคต

AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิต หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้ หรือในบางครั้งเราเรียกว่า “Cobots”

Continue Reading

Industry 4.0 เมื่อเข้าสู่การแข่งขัน ชัยชนะต้องวัดกันที่ความเร็ว !

ในอดีตเยอรมันได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไอน้ำ เปลี่ยนเป็นระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากในโรงงาน จนกระทั่งเป็นระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั้งหุ่นยนต์และแขนกลเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์

Continue Reading

Smart Maintenance ระบบบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาด

การบำรุงรักษาอย่างชาญฉลาดหรือ Smart maintenance คือการประยุกต์งานวิศวกรรมบำรุงรักษา เข้ากับระบบข้อมูลต่าง ๆ โดยอาจไม่จำเพาะเพียงข้อมูลจากเครื่องจักรที่ทำการบำรุงรักษาเท่านั้น

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมยาของไทย ในปี 2019 – 2021

การลงทุนในอุตสาหกรรมยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากนโยบายของ BOI เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยาที่ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S

Continue Reading

เตรียม Transform ธุรกิจคุณ ให้เข้าสู่ยุค “ Smart Logistics ” อย่างแท้จริง

อีกไม่นานทุกอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วัยทำงานลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต

Continue Reading

ไขความลับสู่ Smart Warehouse ผนึกกำลังระหว่างคน ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ AGV

  • AGV

AGV คือ หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะที่จะช่วยจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการขนส่ง เพิ่มความแม่นยำทั้งเรื่องคุณภาพ เวลา ลดต้นทุน ใช้คนน้อยกว่าในการจัดการ ซึ่งมีให้เลือกตามความต้องการของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

Continue Reading
Close Menu
×

Cart