Voice Picking ลดการทำงานแบบคอขวด จัดการคลังสินค้า บริหารเวลาให้ Productive

จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการทำงานที่ซับซ้อนและขั้นตอนในคลังสินค้า จากเดิมที่พนักงานต้องหยิบรายการสินค้าตามคำสั่งในเอกสาร ซึ่งพบทั้งปัญหาความล่าช้าในการค้นหา และความผิดพลาดในการหยิบรายการสินค้า คุณสามารถหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง Voice Picking 

Continue Reading

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ปี 2019 – 2021

ตลาดส่งออกคาดว่าจะเติบโตได้อย่างจำกัด ผลจากผู้ผลิตเครื่องดื่มไทยหันไปขยายการลงทุนผลิต เครื่องดื่มในประเทศตลาดส่งออกเป้าหมายแทน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดในประเทศคู่ค้า ซึ่งจะมีผลให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มของไทยทยอยรับรู้รายได้จากฐานผลิตในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

Continue Reading

สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ส่งของไว จัดส่งของถึงมือลูกค้าได้ทันใจ ด้วยการใช้ระบบ Picking Cart

หากธุรกิจของคุณมีคลังสินค้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังที่ต่างๆ มีออเดอร์ที่หลากหลายในแต่ละวัน อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันทั้งรายการสินค้าและจำนวนในการจัดส่งแต่ละพื้นที่ คุณจะจัดการอย่างไร ?

Continue Reading

เพิ่มประสิทธิภาพการ Picking ให้สูงขึ้น 50%

จะดีแค่ไหน หากการหยิบสินค้า ชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ในคลังสินค้าไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร แต่แทนที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ และเสถียรภาพสูง

Continue Reading

เสริมแกร่ง Logistics ให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม 500%

  ก้าวสู่ระบบจัดการคลังสินค้าแบบไร้คน ยกระดับประสิทธิภาพ Logistic สู่มาตรฐานโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้หุ่นยนต์บริหารจัดการคลังสินค้าแทนคน ออกแบบระบบคลังสินค้าและการขนส่งที่แม่นยำและผิดพลาดน้อยที่สุด !

Continue Reading

อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างไร ในเมื่อ IoT มาแรง!

ขนาดของโรงงานย่อมมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี IoT ที่แตกต่างกัน โรงงานในกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาจนำมาใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องจักรให้สามารถนำข้อมูลการผลิตออกมาวิเคราะห์ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อของเครื่องจักรอยู่บ้าง อาจนำมาใช้ในการบูรณาการข้อมูลของระบบย่อยต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปถึงระบบ ERP

Continue Reading
Close Menu
×

Cart